Idun

Om Idun

”Kvalitet skal merkes” er vårt slagord, som innebærer at vi etterstreber den beste kvalitet når det gjelder
produkter, service, kompetanse og leveranse. Gjennom konkurransedyktige produkter og et høyt faglig nivå,
ønsker vi kontinuerlig å utvikle et tidsriktig og bredt produktutvalg av høyeste kvalitet.

Historie

Produkter

Kommer snart..

Kontakt Idun

TLF: 22 09 48 48
FAX: 22 09 48 01

kundeservice@idun.no

WebsideTilbake til leverandører